Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
pochmurno
9°C
Powróć do: 2022

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

uu-580x386 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2022 w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/274/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

 1. Ogólna charakterystyka pracy członka komisji.

  a) członkowie komisji, będący reprezentantami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu aleksandrowskiego, powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022;

  b) do członków komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika;

  c) z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 1. Kandydaci na członków komisji konkursowych muszą spełniać następujące kryteria:

a)  być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu;

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według wzoru określonego w załączniku do niniejszego ogłoszenia;

c) posiadać doświadczenie w pracy w organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych.

 1. Kandydaci na członków komisji konkursowych nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022.
 2. Termin, miejsce i tryb składania ofert:

oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godziny 15.30 na adres Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na członków komisji konkursowej”. Decyduje data wpływu do urzędu.

 1. Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokona wyboru dwóch przedstawicieli organizacji, jednego będącego przedstawicielem organizacji działającej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i jednego będącego przedstawicielem organizacji działającej w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie do dnia 25 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania:

Nr 352-2022 - wzór-zgłoszenia 2022
Format: doc, 58 kB
ogłoszenie
Format: pdf, 406.91 kB
uchwala352-2022
Format: pdf, 2.05 MB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.