Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2018

Szukamy kandydata do komisji konkursowej

searchppll

herb_pow_jpeg-259x300_(1)  

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw wyboru ofert w otwartych konkursach ofert związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Szczegóły dotyczące naboru określa uchwała nr 296/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2018 w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.