Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2024 roku.