Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”

tryb_pozakonkursowy Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”.
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „„Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”.
Celem zadania jest organizacja przedsięwzięcia artystycznego o charakterze rock opery. Jest drugie tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce ( prekursorem był zespół Niebiesko – Czarni, który nagrał w 1971 r. rock operę pt. „Naga”. ). ”Ona” to opowieść o młodym chłopaku poszukującym dziewczyny nawiedzającej jego sny. Przedsięwzięcie ma również przesłanie profilaktyczne, przestrzegające przed zgubnymi skutkami nadużywania narkotyków i alkoholu. Całość utrzymana jest w konwencji bluesowo – balladowo – rockowej z elementami poezji śpiewanej. Wykonawcami są zespoły: SKOŁOWANI, INDIVI-DUO, znani i uznani artyści z powiatu aleksandrowskiego. Projekt ma również  charakter integrujący środowiska artystyczne. W ramach przedsięwzięcia planowane jest nagranie materiału muzycznego oraz premiera rock opery w ciechocińskim Teatrze Letnim oraz wydanie płyty CD oraz DVD.
Zakładanym celem głównym projektu jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom, turystom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki.
W związku z powyższym działając  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w  ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Pliki do pobrania:

Oferta
Format: pdf, 1.73 MB