Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2022

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku.

pomoc-prawna 

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 464/2022 Zarządu Powiatu  Aleksandrowskiego  z dnia 17 listopada 2022 roku w celu opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku, w dniu 21 listopada 2022 roku dokonała oceny formalnej złożonych ofert.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferenci w terminie do 25 listopada 2022 roku do godz. godz. 15.30, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, II piętro, pokój nr 223 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

Nazwa oferenta OFERTA Informacja o brakach formalnych do uzupełnienia
Spełnia wymogi formalne Odrzucona ze względów formalnych Podlega uzupełnieniu
Stowarzyszenie SURSUM CORDA Podlega uzupełnieniu Brak uwierzytelnionego statutu
Fundacja TOGATUS PRO BONO Podlega uzupełnieniu Brak uwierzytelnionego statutu
Fundacja Inter Vivos Podlega uzupełnieniu Brak uwierzytelnionego statutu
Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe Podlega uzupełnieniu Brak uwierzytelnionego statutu
Fundacja WIOSNA DLA NAS Podlega uzupełnieniu Brak uwierzytelnionego statutu
Fundacja Honeste Vivere Spełnia wymogi formalne