Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa –Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I.

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2612 C Nieszawa – Ujma Duża od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2074 m. W zakres prac wchodzi: poszerzenie nawierzchni drogi do 6,0 m, wykonanie zjazdów oraz odwodnienie. Planowana przebudowa drogi  przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką Nr 252 oraz drogą krajową DK91.Termin realizacji: 01.03.2021 – 30.11.2021r.

Całkowita wartość tego zadania to 1 974 582,19 zł. w tym: 985 524,00 zł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 989 058,19 zł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rfil-1024x819-1024x819-1-580x490

 rfrd-580x317