Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

W sierpniu 2015 r. zakończyły się prace remontowe wykonane w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu była Firma SKANSKA S.A. Wartość zadania po przetargu wynosiła 1 096 000 zł, z czego powiat pozyskał na ten cel środki w wysokości 50% wartości zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwotą 200 tys. zł zadanie dofinansowała Gmina Aleksandrów Kujawski.

W wyniku realizacji inwestycji poprawiła się jakość połączeń dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich.