Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Zapraszamy do udziału w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Ocena 0/5

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkroczyły w finałową fazę – został przygotowany Projekt SUMP dla MOFT.

W jaki sposób będzie zmieniał się system transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w kolejnych kilkunastu latach? Jakie środki transportu zyskają na znaczeniu? W jaki sposób system ten będzie zarządzany i zorganizowany? Jakich inwestycji transportowych mogą spodziewać się mieszkańcy MOFT? Jak będzie kształtowała się oferta przewozowa? W jaki sposób planowane zmiany mają szansę wpłynąć na jakość życia mieszkańców i na stan środowiska naturalnego? I wreszcie, czym jest zrównoważona mobilność i w jaki sposób można wdrożyć jej założenia do codziennego życia?

Na te i szereg innych pytań odpowiedź daje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).
Jest to strategiczny dokument, który ma pomóc władzom samorządowym efektywnie zorganizować i uporządkować system transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury niezbędnej do swobodnego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców.

SUMP ma na celu:

  • zapewnienie wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które umożliwiają im dostęp do kluczowych celów podroży i usług;
  • poprawę stanu bezpieczeństwa;
  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
  • poprawę wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
  • podniesienie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego z korzyścią dla poszczególnych mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości


Obecne problemy związane z nasileniem ruchu samochodowego, zwłaszcza w dużych miastach oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że zadbanie o zrównoważony rozwój transportu, integracja rożnych środków komunikacji i promocja aktywnej mobilności, np. jazdy na rowerze są koniecznością. Wdrożenie tego typu działań bez właściwego planu byłoby niezwykle trudne.

Tworzenie i realizacja takiego planu nie może zostać przeprowadzona prawidłowo bez udziału mieszkańców i innych interesariuszy, dlatego proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada m.in. realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich miała miejsce na przełomie stycznia i lutego, druga odbyła się w maju. Miały one formę warsztatów, podczas których mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w opracowaniu m.in. wizji mobilności MOFT w 2040 r. oraz celów i pakietów działań, jakie będą w ramach SUMP wdrażane.

Dziś zapraszamy Państwa do udziały w III turze konsultacji społecznych. Podczas otwartych spotkań przedstawimy Państwu najważniejsze założenia dokumentu SUMP dla MOFT i poprosimy Państwa o ich ocenę.

Projekt SUMP dla MOFT zostanie opublikowany na stronie www.sump-torun.pl na około 10 dni przed pierwszym z zaplanowanych spotkań, które odbędzie się 19 września w Golubiu-Dobrzyniu. Zaplanowano łącznie 5 spotkań konsultacyjnych. Dokładne daty i lokalizacje prezentuje poniższa grafika.

Nie ma konieczności rejestrowania się na spotkania. Wystarczy przyjść. Każde ze spotkań będzie miało taki sam przebieg. Spostrzeżenia i uwagi można też zgłaszać za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie: www.sump-torun.pl.

Dla chętnych został przygotowany konkurs fotograficzny pod hasłem „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.! Więcej szczegółów na stronie: www.sump-torun.pl.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na ciekawą dyskusję.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności