Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Program wsparcia dla rodzin

Ocena 0/5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie Zarządzenia Starosty Aleksandrowskiego Pani Lidii Tokarskiej oraz na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r.  w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej a Powiatem Aleksandrowskim, w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”, pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Aleksandrowskim.

Na wykonanie zadania Powiat otrzymał dotację rządową z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W 2022 r. Z takiej formy pomocy skorzystało 13 dzieci i ich rodzice. Przyznane wsparcie, w zależności od potrzeb obejmowało od 2 do 5 godzin tygodniowo. Zrealizowano ogółem 658 godzin zegarowych zajęć (psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant, terapeuta EEG Biofeedback).  Praca z dzieckiem odbywała się w kontakcie indywidualnym dziecka z terapeutą, najczęściej w obecności rodzica, który obserwował zajęcia i na bieżąco otrzymywał informację o postępach dziecka i wskazaniach do pracy w domu.

Terapeuci nawiązali kontakt z placówkami, do których uczęszczały dzieci (żłobek, przedszkole, placówka realizująca Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) i pomagali ukierunkować pracę z dziećmi w ww. placówkach.  Działania wspierające rodziców były ukierunkowane na omówienie trudności rozwojowych dzieci, wsparcie w przezwyciężaniu tych trudności, informowanie o możliwości uzyskania pomocy w innych placówkach, w tym służby zdrowia, pomocy społecznej (w tym zajęć Specjalistycznych Usług Opiekuńczych), Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie, zespole orzekania ds. niepełnosprawności. W ankietach ewaluacyjnych oraz w informacjach zwrotnych kierowanych bezpośrednio do dyrektora Poradni udzielone wsparcie w ramach programu "Za Życiem" było bardzo wysoko oceniane i przyjmowane z wdzięcznością.

W 2023 r., po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania rządowego za rok 2022 oraz uruchomieniu środków na ten cel, wznowiono realizację zajęć. W tym roku ze wsparcia psychologa, neurologopedy logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga, terapeuty pedagogicznego i terapeuty EEG Biofeedback korzysta 21 dzieci zakwalifikowanych do programu. Do 20 grudnia 2023 r. Zostanie zrealizowanych 700 godzin zegarowych zajęć.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności