Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: Dla mieszkańców

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest całkowicie darmowy.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Informujemy, że w 2024 roku na mocy zawartych porozumień z samorządami gminnymi, nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w siedmiu gminach na terenie powiatu aleksandrowskiego, tj.:

 • Miasto Aleksandrów Kujawski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 – punkt czynny od poniedziałku do piątku
 • Gmina Aleksandrów Kujawski – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Brzeska 1, 87-710 Służewo - punkt czynny w każdy wtorek
 • Miasto Ciechocinek – Urząd Miejski, ul. Kopernika 19 – punkt czynny w każdy piątek
 • Miasto Nieszawa – Urząd Miasta, u. 3 Maja 2 – punkt czynny w co drugi czwartek
 • Gmina Bądkowo – Urząd Gminy, ul. Włocławska 82 – punkt czynny w co druga środę
 • Gmina Koneck – Urząd Gminy, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 – punkt czynny w co drugi czwartek
 • Gmina Zakrzewo – Gminny Dom Kultury, ul. Dworcowa 1 – punkt czynny w co drugą środę

Punkty pracują zgodnie harmonogramem ustalanym na dany miesiąc.

Przed zgłoszeniem na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. – 502 546 048, 54 282 79 00 lub 54 282 79 24 albo  elektroniczną: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

Więcej informacji i darmowych materiałów edukacyjnych na stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-aleksandrowski-2024/ 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim z możliwością realizacji mediacji dyżury odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3:

 1. Poniedziałek
  - w godz. 8:00 – 12:00
  - w godz. 14:00 – 18:00

 2. Wtorek
  - w godz. 14:00 – 18:00

 3. Środa
  - w godz. 12:00 – 16:00

 4. Czwartek
  - w godz. 08:00 – 12:00

 5. Piątek
  - w godz. 08:00 – 12:00

Pomoc nieodpłatnej pomocy prawnej świadczona jest przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, więcej informacji na stronie Punkt Pomocy Powiat Aleksandrowski

 

—————————————————————–

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie wizyty

Informujemy, że na wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 502 546 048; 54 282 79 24 lub 54 282 79 00.

Zapisów można dokona również drogą elektroniczną na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

Więcej informacji i materiałów informacyjnych na stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-aleksandrowski-2024/