Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych

Ocena 0/5

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

1) konkurs nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”;

2) konkurs nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”;

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo. Wersję elektroniczną oferty realizacji zadania objętego konkursem należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora ofert Witkac.pl (dostępny na stronie internetowej: https://witkac.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2024 roku do godz. 15:29:59.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski do dnia 12 lutego 2024 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy konkursu.

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego przeznaczono niżej wymienione kwoty w następujących obszarach:

- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 33.000 zł;
- zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 40.000 zł;
Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2023 znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim www.aleksandrow.pl 

Pliki do pobrania:

uchwala_609.pdf
Format: pdf, 265.77 kB
zalacznik_3_ogloszenie.pdf
Format: pdf, 265.53 kB
zalacznik_1.pdf
Format: pdf, 2.46 MB
zalacznik_2.pdf
Format: pdf, 2.38 MB
oświadczenie obowiązek informacyjny 1 2024
Format: pdf, 386.78 kB
oświadczenie obowiązek informacyjny 2 2024
Format: pdf, 385.48 kB
uchwala_610.pdf
Format: pdf, 1.29 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności