Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Ocena 0/5

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2024 roku do godziny 15.30 na adres Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na członka komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert”. Decyduje data wpływu do urzędu.

Pliki do pobrania:

uchwala_611.pdf
Format: pdf, 169.11 kB
wzór zgłoszenia.doc
Format: doc, 57.5 kB
zalacznik_ogloszenie.pdf
Format: pdf, 370.33 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności