Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Cyberbezpieczny Samorząd

Ocena 0/5

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. 

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do: 

·       wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),

·       wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

·       wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,

·       podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI zdrożonego w urzędzie,

·       przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Całkowita wartość zadania – 850 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków  UE (82%) – 697 000,00 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa (18%) – 153 000,00 zł. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności