Zakończenie aktywizacyjnego programu “Jesteśmy – II”

Zakończenie aktywizacyjnego programu “Jesteśmy – II”

Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy-II” był czwartą edycją programu zrealizowanego przez powiat przy wsparciu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Założenia programu, który wcześniej nosił nazwę “Jesteśmy obok Was”, pozostały niezmienne – aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno społeczna, psychiczna i fizyczna, a także integracja z lokalnym środowiskiem i zniwelowanie zahamowań wynikających z niskiej samooceny osób dotkniętych chorobą.

Programem objęte zostały osoby dorosłe: pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze szkół specjalnych w Aleksandrowie Kujawskim. W roku bieżącym do programu zostali włączeni również uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Na realizację programu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 72 tyś. zł w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wkład własny finansowy Powiatu Aleksandrowskiego wyniósł 14,5 tyś. zł, natomiast wkład osobowy obejmujący pracę wolontariuszy wyceniono na 3,5 tyś zł. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 90 tyś. zł. Termin realizacji zadania określono na czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

Aby wypełnić założenia tak szeroko zakrojonego programu i osiągnąć zamierzone cele, zrealizowano następujące zadania:

1) Zielona szkoła, czyli 5-dniowy wypoczynek w Pieninach dla 40 uczniów szkół specjalnych w Aleksandrowie Kujawskim, który odbył się w dniach 18 – 22 września 2017 roku. Podczas pobytu uczniowie zwiedzali zamki w Czorsztynie i Niedzicy, uczestniczyli w spływie Dunajcem, zwiedzali Szczawnicę i Zakopane, a także odbyli górski spacer do wąwozu Homole.

2) Warsztaty rozwijające zainteresowania prowadzone przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. W warsztatach, które zostały zorganizowane w czerwcu, uczestniczyło 5 grup po 20 osób wraz z opiekunami. Uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami plastycznymi takimi jak: malarstwo na szkle, mozaika ze szkła witrażowego, relief wklęsły i wypukły w glinie miękkiej i formy ceramiczne użytkowe.

3) Kursy kwalifikacyjne zorganizowano łącznie dla 50 osób. Kursy były prowadzone przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włocławku. W DPS w Zakrzewie i WTZ w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano kurs projektowania i wykonywania biżuterii, decoupage. W Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku i w WTZ w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano kurs ogrodniczy – konserwator terenów zielonych. Natomiast dla 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano kurs obsługi wózków widłowych. Kursy odbyły się w miesiącach od września do listopada br. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

4) Zajęcia usprawniające realizowane podczas zajęć fitness – ZUMBA. Zajęcia prowadzone były w miesiącach od września do listopada dla czterech 20-osobywych grup w Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku, DSP w Zakrzewie, Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

5) Wycieczka do Warszawy dla grupy 48 osób z DPS w Zakrzewie i Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku. Wycieczka odbyła się 4 lipca br. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Stadion PGE Narodowy, starówkę, park w Wilanowie i odbyli spacer po Krakowskim Przedmieściu.

6) Wycieczka do Wrocławia dla grupy 48 osób, która odbyła się w 19 czerwca br. Uczestnicy wycieczki odbyli spacer po Ostrowie Tumskim i Rynku, zwiedzili katedrę, podziwiali panoramę miasta z tarasu widokowego na Sky Tower oraz zwiedzali ogród zoologiczny i Afrykarium.

7) Szkolenie dla pracowników SP Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, DPS Zakrzewo, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy Raciążek, WTZ Aleksandrów Kujawski. Szkolenie odbyło się w dniach 16-17 listopada br. i wzięło w nim udział 30 pracowników w/w instytucji. Tematem szkolenia było przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

8) Zabawa andrzejkowa dla uczestników projektu, która odbyła się 24 listopada br. w Zakrzewie. Opiekę podczas zabawy, w ramach wolontariatu, pełnili pracownicy instytucji biorących udział w projekcie. Podczas zabawy były tańce, zabawy i wróżby andrzejkowe oraz słodki poczęstunek.

9) Konferencja z prezentacją multimedialną podsumowująca działania i cele zrealizowane w ramach projektu. Konferencja odbyła się 8 grudnia br. w Szkole Podstawowej Spec. Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim.

Mamy nadzieję że w realizacja tych wszystkich działań zapewniła zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym i artystycznym osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, do których program był kierowany. Jesteśmy przekonani, że udział w programie pozwolił uczestnikom na zwiększenia poczucia własnej wartości, podniósł ich poziom samooceny, a także pozwolił na uzyskanie większej samodzielności w codziennych czynnościach. Ponadto, uczestnicy kursów uzyskali zaświadczenia o ich ukończeniu, dzięki czemu posiadają teraz potwierdzenie dla zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Oprac. Agata Haberska i Marcin Strych (pracownicy biura projektu)

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa