Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 34/2019 z dnia 14 marca 2019r. rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań. Rozstrzygnięte zostały konkursy:

– Nr 1/2019 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych

– Nr 2/2019 w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn.: ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

Treść uchwały wraz załącznikami w postaci dwóch tabel stanowiących wykaz zadań, które otrzymały dofinansowanie w konkursach, zamieszczamy w załączniku (PDF) poniżej:

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa