Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 23 czerwca 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”. Uzyskane dofinansowanie wynosi 1.963.827 zł i dotyczy odcinka o długości 4,41 km od Seroczek w kierunku Kolonii Serockiej i Zapustka, do drogi powiatowej nr 2626C.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa