Wojewoda ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego

Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnego i środkowego odcinka Wisły oraz istniejące i prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego „Włocławek”, stwarza realne zagrożenie wystąpienia stanów wody przekraczających stany ostrzegawcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poniżej stopnia wodnego we Włocławku.

Uwzględniając prognozy stanów wody opracowane przez Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych IMiGW w Warszawie, na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2017 r. poz 2234), Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz

ogłosił z dniem 29 maja 2019 roku od godziny 00:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenów województwa (gmin) zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.

W przypadku powiatu aleksandrowskiego, stan pogotowia dot. 5 spośród 9 gmin powiatu: Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Ciechocinek i gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. (54) 282-79-01, (54) 282-79-02

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa