Ważne informacje dotyczące rejestracji pojazdu i pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w związku z obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 aby skutecznie chronić zdrowie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz naszych pracowników, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym trudnym okresie. Z uwagi na warunki lokalowe nie jesteśmy w stanie jednorazowo przyjąć większej ilości klientów, dlatego od 25 stycznia (poniedziałek) do odwołania zmieniamy godziny pracy wydziału komunikacji od godziny 7:00 do 19:15 (obsługa klienta 7:30 – 18:45)

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruch drogowym, której projektodawcą był Minister Środowiska, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej był zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu. Właściciel, który nie wypełnił tego obowiązku, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Powyższe terminy zostały wydłużone do 180 dni ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu dotyczą umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ponownie  30 dniowy  termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży)pojazdu. Nie wypełnienie tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

W celu zgłoszenia zbycie lub nabycia pojazdu w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej. Wypełniony wniosek wraz z kserokopią umowy(ów) czy faktury (faktur) można składać poprzez platformę e PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można także pozostawić w skrytce podawczej (urnie), która znajduje się przy wejściu głównym do budynku starostwa.

Do rejestracji pojazdu w dalszym ciągu zapisujemy telefonicznie pod numerem tel. 54 282 79 34.

Ponadto informujemy, że w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji. W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (posiadać ważne badanie techniczne) oraz OC.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa