Umowa z GEOBID Sp. z o.o. podpisana

W dniu 12.12.2018 r. Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska i Wicestarosta Adam Potaczek podpisali w imieniu Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego umowę z firmą GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach na utworzenie baz danych (BDOT500, GESUT) oraz digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z harmonizacją zbiorów danych.

Wartość zamówienia opiewa na kwotę 2,03 mln zł.Zamówienie obejmuje wszystkie 9 jednostek ewidencyjnych (gmin) powiatu aleksandrowskiego i realizowane będzie w ramach wartego 135 mln zł projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.W ramach infostrady prace geodezyjne realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z 19 powiatami oraz 4 miastami na prawach powiatu.

Oprócz modernizacji powiatowych zasobów geodezyjnych celem projektu jest również pozyskanie do wspólnych celów tzw. ortofotomapy, czyli fotograficznej, szczegółowej mapy dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, wykonanej z samolotu.

W podpisaniu umowy udział wzięli: prezes Geobid Sp. z o.o. – Krzysztof Borys, starosta Lidia Zwierzchowska, wicestarosta Adam Potaczek, geodeta powiatowy – Jacek Żbikowski i sekretarz powiatu – Piotr Marciniak.

 

Źródło: Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (54) 282-22-05
Fot. M. Strych

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa