Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2018 rok

Publikujemy dwa wykazy w których zostały wyszczególnione oferty zawierające uchybienia formalne w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 rok. Wykazy zostały sporządzone po analizie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku. Chodzi o dwa konkursy, pierwszy (nr 1/2018) w zakresie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Upowszechnianie Kultury, Wspieranie Działań i Inicjatyw Kulturalnych” oraz drugi (nr 2/2018) w zakresie w zakresie kultury fizycznej i turystyki, pn. “Upowszechnianie i Rozwój Kultury Fizycznej, Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Turystyki”.

Zgodnie z rozdz. VI ust. 4 regulaminów obu ww. otwartych konkursów ofert, wskazane uchybienia formalne są możliwe do usunięcia w terminie 7 dni od dnia ukazania się ich na stronie internetowej, tj. do dnia 21 marca 2018r. (data dostarczenia do Starostwa Powiatowego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – pokój 208). Uzupełnienie należy dostarczyć osobiście na adres: Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 208, tel. 54 282 79 23 lub pocztą (data wpływu do Starostwa – 21 marca 2018 r., godz. 15.00) na powyższy adres. Na kopercie należy podać nr oferty nadany w poniższym wykazie.

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa