Uchwała antysmogowa przyjęta przez sejmik województwa

24 czerwca 2019r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, czyli nowe prawo miejscowe, dotyczące również mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, którego efekty powinny w ciągu kilku lat znacząco poprawić stan powietrza, którym oddychamy. Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że praktycznie w całym regionie odnotowuje się, stale lub okresowo, przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.

Badacze nie mają wątpliwości, że zanieczyszczenia we wdychanym powietrzu skutkują m. in. zawałami serca, udarami, przewlekłymi chorobami płuc (w tym astmą), nowotworami, wadami wrodzonymi i zwiększoną umieralnością noworodków. Najwyższa Izba Kontroli szacuje, że z powodu smogu co roku umiera w Polsce przedwcześnie 45 tysięcy osób. Uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie oraz określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki.

Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Projekt uchwały, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych, zakłada:

  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
  • zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

Przypominamy, że w marcu 2018r. Powiat Aleksandrowski dysponuje czujnikiem zainstalowanym na dachu, przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8). Dostęp do aktualnej mapy jakości powietrza w tym do wyników pomiarów z tego czujnika, dostępny jest pod adresem: https://airly.eu/map/pl/#52.87494,18.69619,i2708

Pełną treść uchwały wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa