Trwa rekrutacja do projektu “Dobry zawód to przyszłość”

Projekt realizowany od 01.03.2018 do 30.09.2019 w dwóch szkołach: w SPS w Aleksandrowie Kujawskim i w LO w Ciechocinku. Wsparciem objętych zostanie 96 uczniów i 2 nauczycieli ww. szkół. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 55 uczniów LO w Ciechocinku, podniesienie możliwości rozwojowych 41 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim oraz podniesienie kompetencji 2 nauczycieli z tej szkoły. W wyniku realizacji projektu szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, nauczyciele podwyższą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczniowie nabędą kompetencje w trakcie zajęć dodatkowych. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Całkowita wartość projektu wynosi 224498,23 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 213273,31 zł.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa