Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”

w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w Regionie Dziania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2: budynku głównego szkoły, budynku biblioteki, budynku warsztatu I i budynku warsztatu II. Planowane są przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej ww. budynków, które obejmują między innymi wymianę instalacji c.o. wraz z kotłami ciepła, instalacje pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku) i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.

Wartość zadania wynosi 3.455.406,43 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.425.232,58 zł, co stanowi 70,19%.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.

0,43 zł Całkowita wartość projektu
0,58 zł Wartość dofinansowania
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa