Terminy czasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) – ćwiczenia artyleryjskie w miesiącu lutym 2020 r.

W związku z realizacją zadań szkoleniowych przez jednostki wojskowe w Ośrodku Szkolenia CSAiU (poligon) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) poniżej przedstawiamy terminy czasowego wyłączenia jej z ruchu w miesiącu lutym 2020 r. z powodu strzelań artyleryjskich amunicją bojową i ćwiczeń z użyciem środków pozoracji pola walki.

Odcinek drogi nr 250, którego dotyczy wyłączenie, zaznaczony na mapie poniżej:

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa