Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

Zgodnie z planem działania Starosty Aleksandrowskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na 2019 rok w dniu 3 października br., odbyło się szkolenie obronne, którego organizatorem była Pani Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski.

Tematyką szkolenia były niżej wymienione zagadnienia:

  • Organizacja i prowadzenie ewakuacji w czasie zagrożenia zewnętrznego państwa i w czasie wojny
  • Funkcjonowanie, rola i zadania stałego dyżuru Starosty, Burmistrza/Wójta
  • Zadania i obowiązki obsady osobowej akcji kurierskiej
  • Procedury w zagrożeniu terrorystycznym

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, jednostek organizacyjnych oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa