„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim i w Zespole Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W terminie od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2019r. wsparciem objętych zostanie 176 uczniów i 15 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów obu zespołów szkół.

Realizacja działań ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 685 188,25 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 582 410,01 zł.

0,25 zł Całkowita wartość projektu
0,01 zł Wartość dofinasowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa