„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim i w Zespole Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W terminie od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2019r. wsparciem objętych zostanie 176 uczniów i 15 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów obu zespołów szkół.

Realizacja działań ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 685 188,25 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 582 410,01 zł.

0,25 zł Całkowita wartość projektu
0,01 zł Wartość dofinasowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Plik
pdf Regulamin rekrutacji z 25.01.2019
doc zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
doc zał. 2 Formularz_zgloszenia uczeń
doc zał. 3 Formularz nauczyciel
doc zał. 4 Oświadczenie uczest.proj.
doc zał. 5 Lista uczniów
doc zał. 6 Zaświadczenie o statusie ucznia
doc zał. 7 Inteligentne specjalizacje WKP
doc zał. 8 Poswiadczenie koodrynatora projektu z ramienia szkoły
doc zał. 9 Oświadczenie o rachunku bankowym
doc zał. 10 Oświadczenie dot. zakupu odzieży roboczej na staż lub praktykę
pdf Archiwum: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (z 14 czerwca 2018r.)
doc Archiwum: Zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - deklaracja uczestnictwa w projekcie
doc Archiwum: Zał. 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - poświadczenie koodrynatora projektu z ramienia szkoły
doc Archiwum: Zał. 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - lista uczniów
doc Archiwum: Zał. 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - inteligentne specjalizacje WKP
doc Archiwum: Zał. 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - zaświadczenie o statusie ucznia
doc Archiwum: Zał. 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - zaświadczenie uczelni o przyjęciu na studia
doc Archiwum: Zał. 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie - formularz zgloszenia do udzuału w projekcie (DLA UCZNIA)
doc Archiwum: Zał. 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie - formularz zgloszenia do udziału w projekcie (DLA NAUCZYCIELA)
doc Archiwum: Zał. 2 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie uczestnika projektu
pdf Archiwum: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (z 11 stycznia 2018r.)
pdf Archiwum: Zał. 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie - formularz zgloszenia do udziału w projekcie (DLA NAUCZYCIELA)
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa