„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zakończył się projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”, który był realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim i w Zespole Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

Uczniowie naszych szkół otrzymali kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w kursach m.in. prawa jazdy kat. B, obsługi programu Turbo Map, obrabiarek sterowanych numerycznie, rezydent biura podróży, animator hotelowy oraz szkolenie dla recepcji hotelowej – organizacja pracy w recepcji i pionie pobytowym. Ponadto, w I półroczu 2019 r. był organizowany geodezyjny obóz zawodowy w Bachotku dla uczniów ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, swoją wiedzę oraz umiejętności poszerzają również nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Aleksandrowie Kujawskim uczestnicząc w studiach podyplomowych m.in. fryzjerstwo i stylizacja, zarządzanie turystyką i hotelarstwem czy tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych.

 

 

0,25 zł Całkowita wartość projektu
0,01 zł Wartość dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,24 zł Wkład własny Powiatu
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa