„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w latach 2021/2022. Celem projektu jest podniesienie w terminie od  1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 204 uczniów oraz 3 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa