Spotkanie nt. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W dniu 7 listopada 2019 roku odbyło się I spotkanie powiatowe z udziałem przedstawicieli Województwa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Przygotowanie nowej Strategii oparte będzie o szeroki udział samorządów wszystkich szczebli oraz partnerów społecznych zaangażowanych w proces określenia wizji rozwoju regionu oraz wskazania obszarów strategicznych interwencji. Podczas spotkania zapoznano uczestników z diagnozą.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa