Spotkanie dotyczące Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2027.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2027 oraz szczegółowych ustaleń co do sposobu i terminu realizacji opracowania tego strategicznego dokumentu, dnia 14 lipca, w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, z inicjatywy Starosty Aleksandrowskiego Pani Lidii Zwierzchowskiej, odbyły się konsultacje z włodarzami i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Aleksandrowskiego.

Strategia powstaje przy współpracy  Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przedstawicielami władz Gmin i Miast wchodzących w skład Powiatu Aleksandrowskiego oraz instytucji i jednostek organizacyjnych działających na jego terenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych wywiadów, spotkań i konsultacji społecznych.

Przedmiotowe spotkanie rozpoczęło cykl dalszych prac nad stworzeniem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2027.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa