Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Sławomir Michalak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Sławomir-Michalak-300x300 

Kategoria: Rada Powiatu