Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat aleksandrowski, tj. Zespół Szkół Nr 1 CKP, Zespoł Szkół Nr 2 im. „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim i LO im. St.Staszica w Ciechocinku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://www.nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  będzie można składać od 15 czerwca do 10 lipca br. 

Wyjątek stanowi aplikowanie do oddziału sportowego w LO w Ciechocinku, gdzie wniosek należy składać w terminie od 15 do 22 czerwca br. Przeprowadzenie prób sprawnościowych do tego oddziału odbędzie się w dniach 25 czerwca (czwartek) godz.11.00 i 26 czerwca (piątek) godz.11.00 w LO w Ciechocinku.

Do 10 lipca br. wniosek należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły. Następnie od 31 lipca – do 4 sierpnia br. absolwenci szkół podstawowych mają czas na dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Terminy i miejsce przeprowadzenia badań zostaną wyznaczone indywidualnie dla kandydatów przez szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. na stronie naboru elektronicznego i na stronach internetowych szkół.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie zostały złożone na etapie składania wniosku).

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego.  W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w terminie podstawowym, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa