Przekazanie czeków na dofinansowanie projektów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W piątek 30 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Bądkowo odbyło się oficjalne wręczenie czeków przez Senatora RP Józefa Łyczaka, potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wicestarosta Aleksandrowski – Adam Potaczek odebrał czek o wartości 1 mln zł, który Powiat Aleksandrowski otrzymał w ramach rządowego programu na przebudowę drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża (na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I).

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowana i poszerzona do 6 metrów zostanie jezdnia, powstaną zjazdy na przylegające do drogi pola i posesje, perony autobusowe, odwodnienie i pobocza gruntowe z kruszywa łamanego. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD. Droga stanowi ważną oś komunikacyjną powiatu aleksandrowskiego, odcinek o którym mowa przebiega przez teren gm. Waganiec i Bądkowo i stanowi dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 252 oraz drogą krajową nr 91. Długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 2073,5 m. Mapa: https://goo.gl/maps/14YGCLtBzo13vBoq5

Symboliczne czeki z rąk Senatora RP Józefa Łyczaka odebrali również Wójt Gminy Zakrzewo – Artur Nenczak, Wójt Gminy Koneck – Ryszard Borowski oraz gospodarz piątkowego spotkania Ryszard Stępkowski – Wójt Gminy Bądkowo.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa