Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego

„Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach.

Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wartość zadania wynosi 849 655,33 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 376 903,57 zł, co stanowi 44,36%. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 28 lutego 2018 r.

0,33 zł Wartość zadania wynosi
0,57 zł Wartość dofinansowania wynosi
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa