„Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek”.

Powiat Aleksandrowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał 3 mln zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek”. Modernizacja izby przyjęć jest ściśle związana z koniecznością dostosowania szpitala do wymagań zamieszczonych w rozporządzeniu MZ z 26 czerwca 2012 r. z późn.zm., realizacja inwestycji związana jest z dostępnością do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Osiągnięcia określonych standardów jest gwarancją właściwego funkcjonowania placówki m.in. w zakresie świadczonych usług dotyczących zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków lokalowych i medycznych.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa