Przebudowa drogi powiatowej Żyrosławice – Przybranowo

Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice- Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap III”.  Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 1,02 km. Wykonawcą prac była Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 335 084,06 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Aleksandrów Kujawski w wysokości 279 000,00 zł. Kwotę 618 278,00 pozyskano z Ministerstwa Infrastruktury.

Od lewej: Wojciech Klatecki (inspektor nadzoru), Marcin Szczepanowski (kier. budowy), Sławomir Michalak (przewod. komisji mienia powiatu i infrastruktury techn.), Lidia Zwierzchowska (starosta aleksadnrowski), Adam Potaczek (wicestarosta aleksandrowski), Marcin Strych (dyrektor zarządu dróg powiatowych), Małgorzata Wdowczyk (członek zarzadu powiatu).

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa