„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap I”.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap I”.

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wartość zadania wynosi 1.383.119,27 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 752.100,00 zł

Zadanie realizowane przy wsparciu Gminy Koneck w wysokości 202.180,00 zł.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa