Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki

“Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518” o łącznej długości 4,4 km. Droga została poszerzona do 6 metrów i zyskała nową, asfaltową nawierzchnię. Odtworzono rowy odprowadzające wody opadowe, umocniono pobocza, przebudowano przepusty i perony autobusowe.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa