Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006″, służąca zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług publicznych i miejsc pracy w regionie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniosła 465.335,05 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 296.092,00 zł, co stanowi 63,63%. Zadanie realizowane zostało przy wsparciu Gminy Raciążek. Zadanie zrealizowano do końca września 2016 r.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa