“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania wynosi 1 226 681,92 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Waganiec. Termin wykonania zadania to 30 września 2019 r.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa