“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania wyniosła 1.230.679,42, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie było realizowane również przy wsparciu Gminy Waganiec.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa