Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania zostanie dofinansowana w wysokości 85% całkowitych kosztów inwestycji.

 

Źródło: Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu, tel. 542827906

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa