Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”.

Całkowita wartość tej inwestycji to: 4 935 172,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, działanie „Infrastruktura drogowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wysokość unijnego dofinansowania wyniosła: 4 191 887,19 zł.

Środki własne Powiatu Aleksandrowskiego: 743 284,81 zł.

 

0,00 zł Całkowita wartość inwestycji
0,19 zł Wysokość unijnego dofinansowania
0,81 zł Środki własne Powiatu Aleksandrowskiego:
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa