“Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” – otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”. Uchwała nr 329/2021 w załączniku.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”. Uchwała nr 330/2021 w załączniku. 

Załączniki

Plik
pdf Nr 329-2021
pdf Nr 330-2021
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa