Rusza projekt dot. profilaktyki raka jelita grubego

W dniu 3 października 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 8 (piętro I, sala 121), odbędzie się spotkanie informacyjno – edukacyjne zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Zapraszamy mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego i Powiatu Aleksandrowskiego do uczestnictwa w spotkaniu, które przeprowadzone zostanie w ramach projektu unijnego pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”.

Udział w spotkaniu pozwoli Państwu pozyskać wiedzę na temat sposobu wykrywania i zapobiegania schorzeniu, które według statystyk znajduje się na 3 miejscu przyczyn śmiertelności w naszym kraju. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2018 r. do 30.11.2020 r. przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu w partnerstwie z „GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie. W czasie spotkania, obecne na nim osoby, będą miały możliwość indywidualnej konsultacji z lekarzem endoskopistą oraz otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

Dodatkowo osoby, które wezmą udział w projekcie: mają możliwość poddania się bezpłatnemu badaniu kolonoskopowemu, uzyskają zwrot kosztów za dojazd z miejsca zamieszkana do miejsca wykonywania badania i z powrotem, osoby, które opiekują się osobami niesamodzielnymi, będą miały możliwość zwrotu kosztów poniesionych na zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej (chodzi o czas, w którym dany uczestnik korzysta ze wsparcia, tj. przebywa na badaniu kolonoskopowym).

Kwalifikacja wiekowa:

  1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  2. w wieku 40-49 lat osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  3. w wieku 25-49 lat, osoby z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Osoba do kontaktu: Krystyna Marcinek, tel. 667 111 145.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa