Próby sprawnościowe do klas sportowych w LO w Ciechocinku

Próby sprawnościowe do klas sportowych w LO w Ciechocinku

Terminy prób sprawnościowych dla kandydatów do oddziałów sportowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ciechocinku odbędą się 31.05.2019r.  o godz. 15.00 oraz 3.06.2019r.  o godz. 15.00. Na próby sprawnościowe należy zgłosić się z legitymacją szkolną oraz w stroju sportowym. Przypominamy, że uczniowie wybierający się do oddziałów sportowych muszą zalogować się do systemu elektronicznego do 24 maja 2019r., do godz. 15.00.

Test sprawności ogólnej

  • bieg wahadłowy 10 x 10 m,
  • skok w dal z miejsca (3 próby). Liczy się lepsza próba,
  • wyskok dosiężny (3 próby). Liczy się lepsza próba.

Za zajęte miejsca w poszczególnych próbach kandydaci otrzymują punkty. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej. I miejsce to maksymalna liczba punktów, kolejne miejsca to o jeden punkt mniej, aż do miejsca ostatniego, za które kandydat otrzymuje 1 pkt.

 

Test sprawności specjalnej

  • odbicie sposobem górnym i dolnym w wyznaczonej przestrzeni (od 1 do 5 pkt),
  • zagrywka tenisowa (10 zagrywek).

 

Osoby, które mają udokumentowane wysokie osiągnięcia z zakresu piłki siatkowej lub pływania – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, będą zwolnione z prób sprawnościowych. W przypadku uczniów, którzy uzyskali tę samą ilość punktów w próbach sprawnościowych, pierwszeństwo ma kandydat, który:

  • posiada lepsze udokumentowane osiągnięcia sportowe,
  • osiąga lepsze wyniki w nauce.

 

Przypadki szczególne rozstrzyga komisja rekrutacyjna oraz dyrektor szkoły.

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 292 7945.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa