Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 34/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 października 2019 roku na 4-letnią kadencję została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Aleksandrowski dokonał wyboru 5 osób i powołał ich w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  1. Ewelina Graczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Fundacja Inicjatyw na rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus)
  2. Agata Haberska – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Aleksandrowski)
  3. Wojciech Marjański – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Nieszawa)
  4. Marta Słodkiewicz – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski)
  5. Jerzy Szymański – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie „Centrum Niezależnego Życia”)

Do zadań Rady należy m.in: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki

Plik
pdf zarzadzenie 34 2019
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa