Porozumienie wypracowane. Przeprawa promowa w Nieszawie od 1 maja.

W piątek 16 kwietnia br. Starosta Aleksandrowski Lidia Tokarska udała się do siedziby Urzędu Miasta Nieszawa by wspólnie z Burmistrzem Miasta Nieszawa Panem Przemysławem Jankowskim wypracować ostateczną wersję porozumienia, którego przedmiotem jest przeprawa promowa przez rzekę Wisłę w Nieszawie.

Działając zgodnie z uchwałą nr XXII/231/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Powiat Aleksandrowski w roku 2021 powierza Gminie Miejskiej Nieszawa utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno.

W porozumieniu ustalono, że sezon żeglugowy dla przeprawy promowej rozpocznie się z dniem 1 maja br. 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa