Porozumienie podpisane – Powiat Aleksandrowski w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, w czwartek 1 lipca br. podpisano porozumienie  w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia.

W imieniu Powiatu Aleksandrowskiego sygnatariuszami dokumentu byli Starosta Aleksandrowski – Lidia Tokarska i Wicestarosta Aleksandrowski  -Adam Potaczek.

MOF Torunia wyznaczony zostały w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. W województwie kujawsko-pomorskim wyznaczono 5 takich obszarów, skupionych wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia.

Porozumienie ma na celu współpracę na rzecz integracji społeczno-gospodarczej, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOF Torunia, do którego przystąpiło 36 samorządów powiatowych oraz gminnych.

MOF to również podstawa do wykorzystania przez lokalne społeczności środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) perspektywy 2021-2027 na projekty służące rozwojowi całego objętego nim obszaru.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa