Pomóc uczyć się, a nie nauczać.

W czerwcu 2020 r. grupa nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” przystąpiła do pierwszego poziomu programu Szkoły Uczącej Się – CRS1 przeznaczonego dla wszystkich typów szkół i poziomów. Program ma na celu  wprowadzenie zmian podnoszących efektywność uczenia się. Przedsięwzięcie to realizowanie jest przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. W programie wzięło udział 28 nauczycieli doskonalących się w dwóch grupach, których liderkami były Renata Maliszewska i Aleksandra Wilniewczyc – nauczycielki języka polskiego. Działania szkoły koordynował Daniel Piotrowski – doradca metodyczny historii i WOS-u, trener CEO.

Przystępując do CRS1, chcieliśmy sprostać potrzebom nowoczesnego kształcenia skupionego na uczeniu się uczniów i służącego odpowiedniemu doborowi metod pracy, by zachodził proces uczenia się, a nie nauczania. Ocenianie kształtujące, którego tajniki zgłębialiśmy krok po kroku, spowodowało wiele zmian w naszej szkole. Dotyczyły one nie tylko odpowiedniego zaplanowania lekcji, by sprzyjała procesowi uczenia, ale również zmianie sposobu myślenia o roli nauczyciela w tym procesie, o potrzebach naszych uczniów, o relacjach, które okazały się kluczowym elementem w ocenianiu kształtującym oraz o kulturze nauczania. Nie było nam łatwo, bo pruski model szkoły mocno się w nas zakorzenił, ale zrobiliśmy pierwszy krok, mały, ale wydaję się, że milowy. Zaczynamy być szkołą uczącą się – obserwujemy swoją pracę, poddajemy ją krytycznej refleksji, jesteśmy gotowi na zmiany własnego działania  w obszarze uczenia się naszych uczniów.

Czy było nam łatwo? Nie…, zmiany wytrącają ze strefy komfortu, nigdy nie są proste, wymagają, by zacząć od siebie, by zmienić przekonania, a to jest trudne. Okres pandemii i zdalnego nauczania również nie sprzyjał naszym działaniom, udział w programie okazał się prawdziwym wyzwaniem, ale wiemy, że tylko zadania będące wyzwaniem motywują i sprzyjają rozwojowi. Regularnie uczestniczyliśmy w szkoleniach stacjonarnych i online, pracowaliśmy na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej, realizując przydzielone zadania i poddając je refleksji. Liderki cyklicznie brały udział w spotkaniach Grupy Pomocnych Liderów, dzieląc się spostrzeżeniami, pomysłami, napotkanymi trudnościami i sposobami radzenia sobie z nimi z innymi liderami z różnych regionów Polski.

I…22 lutego 2022 r. ukończyliśmy program, którego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Szkoły Uczącej Się. To honorowy tytuł potwierdzający, że nauczyciele „Hubala” w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się. Tytuł Szkoły Uczącej Się to docenienie wysiłków pedagogów w niełatwym procesie zmiany polskiej szkoły, by stała się przyjazna i przygotowywała do życia we współczesnym, trochę zwariowanym, świecie.

Daliśmy radę, jesteśmy z siebie dumni! Stanęliśmy po jasnej stronie mocy…

autor: Aleksandra Wilniewczyc

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa